otobüs firmaları

11

February
2014

Afrika’nın Batı Yakası Senegal

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Senegal Afrika’nın en batısında yer alır. Bu alçak, kuru ve az nüfuslu ülke, 1958 yılında Fransız Uluslar Topluluğu içinde kendi kendisini yöneten bir cumhuriyet olmuş, bugünkü Mali ile kurduğu federasyonun başarısızlığı üzerine iki yıl sonra tam bağımsızlığını kazan mıştır. Yetkilerin cumhurbaşkanında toplandığı bir cumhuriyet olan Senegal’ de tek parti sistemi vardır. Ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan ve otoriter yönetimi uzun yıllar sürdürmüş olan Leopold Sedar Senghor’un ekonomiyi geliştirmek için çeşitli önerileri desteklemiş olmasına karşın halen ülke büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Senegal ekonomisi başta Fransa olmak üzere, büyük oranda dışa bağımlıdır.

Ovalar ülkesi: Senegal yüksekliği deniz düzeyinden 180 metreyi aşmayan bü yük ovalarla kaplıdır. Senegal,Saloum, Gambia ve Casamance adlarını taşıyan dört ırmağın geniş vadileri bu ovalan keser. Kuzey bölgesinin orta kısımlarında Ferlo çölünün alçak, kuru ve kumluk ovaları Sahranın güney uzantı sının kalıntılandır. Bu bölge ile kıyı arasında daha da alçak ve nemli olan Batı Ovalan yer alır. En kuzeyde de, Senegal ırmağının sol kıyısında uzanan Fouta adlı sulak ova, Moritanya ile sı nın meydana getirir. Ülkenin yegâne yaylaları doğuda, Mali’den uzanan Bambouk dağlannda ve güneydoğuda, Gine’den uzanan Fouta Djallon dağla nnın kuzey kenannda bulunur. Kıyı, kum kümeleri, delta bataklıklan ve al çak tepelerle şekillenmiştir. Gambia ırmağının her iki kıyısı boyunca batıya ve doğuya doğru 320 kilometre uzanan bağımsız Gambia batı Senegal’i ikiye böler. Kaolack’ı Ziguinc hor’a bağlayan TransGambian anayolu bu bölünmenin sakıncalarını giderir.

İklim, bitki örtüsü ve yabanıl hayvanlar: Senegal’in iklimi Sudan’ın iklimine benzer.

Sıcaklık 1831 dereceler arasında değişir. Yıllık yağış miktarı 1 524 milimetreyi aşar; fakat birçok bölgede ortalama yağış 762 milimetrenin altındadır. Sıcaklık ve yağış miktan denizden uzak iç bölgelerde yüksektir. Kıyılar ise bulundukları enleme göre şaşırtıcı serinliktedir.

Bitki örtüsü genellikle bodur ağaçlar ve çalılar veya otlu savanalardan meydana gelmiştir. Aslan, antilop, bir cins yaban domuzu olan vartog ve diğer büyük memeli hayvanlar Senegal’de rastlanan başlıca hayvanlardır.

Halk: Senegal halkı hem zenci, hem de hiç değilse kısmen beyaz ırktan, gelme gruplardan oluşur. Çoğunluk kıyı boyunca veya yakınında yerleşmiştir. En kalabalık iki etnik grup Voloflar ve Fulanilerdir. Bu gruplara Gambia’da da rastlanır. Sererler, Tukulorlar ve Di olalar öbür önemli topluluklan oluştururlar. Nüfusun aşağı yukan % 80’i Müslümandır. Yüzde on kadar da Hıristiyan vardır. Okuma yazma bilenler nüfusun ancak % 10’undan az bir kısmını oluşturur.

Başkent Dakar’da hâlâ geniş çapta bir transit ticareti sürdürülmektedir. Afrika ölçülerine göre Dakar büyük, modem ve oldukça zengin bir kenttir. Başkent yaşamı ile ülkenin yoksul iç bölgeleri arasındaki karşıtlık çok çarpıcıdır. Saloum ırmağı ağzında yer alan Kao îack kenti yerfıstığı ürünlerinin ihraç merkezidir.

Tarım: Gelir getiren başlıca tanm ürünü yerf ıs tığıdır. İhraç gelirinin % 90’ mdan fazlası yerfıstığmdan elde edilir. Ancak dünya piyasasındaki fiyat düşmeleri ülke ekonomisinde büyük sarsıntılara yol açmaktadır. Yerfıstığı üretilen başlıca bölgeler, DakarSaint Louis demiryolu boyunda ve Kaolack ve Kayes’e giden hatlar boyunda yer alır. Irmak boyundaki sulak ova kenannda bulunan Guede bölgesinde ufak çapta pirinç ve pamuk üretimi denemesine girişilmiştir. Ülkede yağışın biraz daha fazla olduğu güneydeki Casamance bölgesinde, kıyı bataklıklanndan içeriye doğru mısır, tatlı patates, manyok (tapyoka), susam ve turunçgiller yetiştirilir. Akdan ve süpürgeotu üretilen ana besin ürünleridir. Pirinç ve diğer besin ürünleri başka ülkelerden ithal edilir, özellikle kurak bölgelerde koyun, keçi, sığır ve diğer hayvanlar beslenir.

Madenler ve sanayi: Thies yakınlann daki ocaklardan fosfat çıkarılır ve ihraç edilir. Saloum ırmağının ağzında yer alan bölgede ise titan elde edilir. Dakar’ın doğusunda bulunan Rufisque yöresinde kireçtaşı çıkanhr ve buradaki çimento fabrikasında kullanılır. Sanayi kuruluşları genellikle Dakar’da toplanmıştır. Başkentte yerfıstığı yağı fabrikaları, şeker ve yağ rafinerileri, balık konservesi, içki, sabun, tekstil ve kimyasal maddeler üreten fabrikalar vardır.

Ulaştırma ve uluslararası ticaret: Demiryolu ağı, tarımın gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Dakar’ı merkez alan daha iyi bir karayolu siste mi de geliştirilmektedir. Senegal ırmağı gibi ırmaklar önemli ulaşım yollarıdır. Senegal’in başlıca ihraç mallan önce yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri, sonra da fosfat ve tuzdur. İthal edilen mallar ise buğday, şeker, petrol ürünleri, makine ve tekstil maddeleridir. Senegal’in en çok ticaret yaptığı ülke Fransa’dır. Fransa’yı Amerika Birleşik Devletleri ve Federal Almanya izler.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?


  • Son yorumlar