otobüs firmaları

11

February
2014

Eski bir Fransız sömürgesi Gine

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Gine, Afrika’nın batısında yer alan bir cumhuriyettir. Gine cumhuriyeti bağımsızlığına 1958 yılında kavuşmuştur. Eski bir Fransız sömürgesi olan Gine, bağımsızlığına kavuştuktan sonra Fransız Uluslar Topluluğuna girmeyi kabul etmeyerek tarafsız bir politika izlemeyi kararlaştırmıştır. Tarafsızlık politikasının sonucu olarak, hem batı blokundan hem de sosyalist bloktan yardım almıştır. Ülkenin ekonomik yapısı gelişme göstermiş, verimli toprakları ile yeraltı kaynaklarının, bu dağlık Afrika ülkesinin yoksul halkını, giderek daha rahat bir düzeye ulaştırabileceği anlaşılmıştır. Gine Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler örgütü ve Afrika Birliği üyesidir.

Yer şekilleri: Atlas okyanusundaki ırmak ağızları, mangrov bataklıkları ve dar kıyı ovasının ötesinde Fouta Djallon platosu 1 006 metreyi aşan bir yükseklik gösterir. Derin yarıklı yamaçları sık ormanlarla kaphdır. Bölgede birçok çavlan vardır. Bunların bazıları hidroelektrik eneıji sağlayabilecek güçtedir.
Ülkenin güneydoğu ucunda Gine yaylaları, Liberya sınırındaki Nimba dağında 1 768 metreye yükselir. Doğudaki otlarla kaplı ovalar Nijer ırmağı ve kolları tarafından sulanır.
İklim, bitki örtüsü ve yabanıl hayvanlar: İklim sıcak ve nemlidir. Nisandan kasıma kadar süren yağışlar, özellikle kıyı boyunda yoğundur. Conakry’de yıllık sıcaklık ortalaması 27 dereceden fazla olur; yıllık yağış ortalaması ise 4 293 milimetreyi bulur.
Kıyıda mangrov ve palmiyeler yer alır. Savanaların bulunduğu yaylaların aşağı kısımlarındaki yağmur ormanlarında tropikal ağaçlar ve bir cins sürüngen otu yaygındır. Ülke yabanıl hayvanlar bakımından çok zengindir. Aslan, kaplan, suaygırı, şempanze ve timsah bunların başlıcalarıdır.
Halk: Gine’de yaşayan on altı kadar değişik etnik grup arasında en önemlileri Fulani (Fulbe veya Peuls), Malinke veya Mandingo, Soussou ve Kissi toplu luklarıdır. Halkın çoğunluğu Müslüman olup % 33 putperest ve % l’de Hıristiyan vardır, Öğrenim, ücretsizdir. Halkın çoğu köylerde yaşar. Başkent ve başlıca liman olan Conakry, Tombo adası üzerinde yer dır. Bu ada Kaloum yarımadasına bir karayolu ile bağlanmış olup Kankan’m başlıca merkez olduğu güneydoğu ve iç bölgelerden uzakta kalır.
Ekonomi: Boke ve Fria’daki büyük boksit yataklarının gelişmesi, madenlerin ülke ekonomisindeki önemini arttırmaktadır. Konkoure ırmağı üzerindeki çavlanlardan elde edilen hidroelektrik enerji ile Fria yatakları alüminyum oksit haline dönüştürülmektedir. Burada bir alüminyum tesisi kurulmuştur. Böke ocaklarının yeni merkezi Sangaredi ile büyük tonajlı gemiler için yapılmış olan Kamsar’daki yeni liman afasmda demiryolu bağlantısı sağlanmıştır. Demir, Conakry yakınından çıkarılmaktadır. Liberya’dan Gine’ye, Nimba dağı yöresine uzanan zengin yataklar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile değerlendirilecektir.
Tarımın ekonomideki yeri çok önemlidir. Güneybatının daha nemli yerleşme bölgelerinde pirinç, mısır, palmiye, muz ve ananas yetiştirilir. Gine yaylalarında ise kahve ve kınakına ekim alanları vardır. Nijer ırmağı ovalarında yapay sulama ile pirinç yetiştirilmektedir. Bunun dışında kalan bölgelerde başlıca ürünler akdan, manyok (tapyoka) ve yerfıstığı dır.
Gine bağımsızlığını ilân ettikten sonra, ülkede dış yardımlarla yapım sanayii kurulmuştur. Bu sanayi devletin denetimi altındadır. İngilizler tarafından kurulan ve ithal pamuğu işleyen bir tekstil fabrikası, bir Çin kuruluşu olan sigara fabrikası, bir Rus kuruluşu bıçkı fabrikası ve bir de Yugoslav kuruluşu olan mobilya fabrikası vardır.
Ulaştırma ve ticaret: Karayolları Gine’ yi Senegal, Fildişi Sahili ve Mali’ye bağlar. ConakryKankan demiryolu Çinli mühendisler tarafından Mali nin başkenti Bamako’ya kadar uzatılmakta ayrıca yeni yollar yapılmaktadır.
Ülke ihraç gelirinin % 60 kadarı alüminyum oksitten sağlanır. Muz ve ananas, dış ülkelere satılan başlıca tanm ürünleridir.

Gine’ye otobüs bileti arayanlar www.tikobilet.com sitesinden arama sorgulama yapabilirler fakat Gine otobüs bileti bulunabileceğinden çok emin değilim.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?


  • Son yorumlar