otobüs firmaları

11

February
2014

Moritanya Kavşak Ülke

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Yüzölçümü : 1 030 706 kilometrekare Nüfus : 1 200 000 Nüfus artış hızı : % 2,2

Başkent: Nouakchott (nüfusu 55 000)

Dil: Arapça. Ayrıca Fransızca ve yerel diller konuşulur.

Moritanya, Arap ve Berberî batı Afrika ile zenci batı Afrikayı birbirine bağlayan bir Islâm cumhuriyetidir. Ülkenin nüfusu geniş bir alana seyrek bir şekilde dağılmıştır. Moritanya 1960 yılında tam bağımsızlığını ilân etmiş olmakla birlikte Fransa ile sıkı ekonomik ilişkisini sürdürmüştür. Moritanya, Birleşmiş. Milletler örgütü, Arap Birliği ve Afrika Birliği üyesidir. Yer şekilleri: Moritanya’nın çoğu kesimi, kenarlan batıya dönük yamaçlarla çevrili, tekdüze platolarla kaplıdır. Batıdaki Adrar bölgesinin ancak ufak bir kısmında toprak 488 metreyi aşan bir yüksekliğe erişir. Ülke yüzeyinin en az % 40’ı değişken kumluklarla kaplıdır. İklim ve bitki örtüsü: Moritanya sıcak ve kurak bir ülkedir. Ülkenin üçte iki sini meydana getiren kuzey bölgesinde yıllık yağış miktan 102 milimetreden azdır. Yıllık yağış ortalamasının 635 milimetre olduğu güneyde bile, yağış ekim yapılabilmesine ancak yeterli ola bilmektedir. Güneyde bazı çayırlık böl geler vardır. Senegal ırmağı boyunda da verimli sulak ovalar görülür. Fakat bazı bölgeler tamamen çoraktır.

Halk: Nüfusun aşağı yukarı % 75’i Mağribî (ArapBerberî) soyundandır. Halkın tümü göçebe çobandır. Zenci halk güneyde yerleşmiş olup daha çok tarımla uğraşır. Nüfusun ancak % 10’u kentlerde yaşar. Halkın hemen hepsi Müslümandır. Nüfusun % 90’ından fazlası okuma yazma bilmez.

Tarım, balıkçılık ve madencilik: Hayvancılık ve tarım ülke ekonomisinin başlıca dayanağıdır. En önemli tarım ürünü akdarıdır. Aynca hurma, mısır, pirinç ve fasulye de yetiştirilir. Güneybatıda sığır, daha kuzeyde de deve, keçi ve koyun beslenir.

Açık denizde balık çok boldur. Nouad hibou’da balık ürünleri fabrikaları ve buzhaneler kurulmuştur. Nouadhibou aynı zamanda Zouerate demir ocaklarının limanıdır. Zouerate’deki geniş demir yatakları işletilmektedir. Akjoujt yakınındaki geniş bakır ocakları da demir yataklarında olduğu gibi, yabancı şirketler tarafından işletilir. Ülkede itriyum gibi az bulunabilir madenler vardır. Titan ve alçıtaşı üretimi de ihraç edilebilecek miktardadır.

Ulaştırma ve ticaret: Nouadhibou ile Akjoujt arasında, demir taşımak için kullanılan trenyolu dışında, Moritanya’ nın iç ulaşımı yetersiz bir karayolu düzeni ve havayolu ile sağlanır. Nouadhi bou’da uluslararası bir havaalanı vardır. Bu kent aynı zamanda büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği bir limandır.

Uluslararası ticaret: En önemli ihraç maddesi demirdir. Hayvan, balık, arap sakızı, hurma ve tuz diğer ihraç maddeleridir. Petrol ürünleri, taşıt, makine ve elektrik malzemesi başlıca ithal mallarıdır.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?


  • Son yorumlar