otobüs firmaları

11

February
2014

Eski bir Fransız sömürgesi Gine

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Gine, Afrika’nın batısında yer alan bir cumhuriyettir. Gine cumhuriyeti bağımsızlığına 1958 yılında kavuşmuştur. Eski bir Fransız sömürgesi olan Gine, bağımsızlığına kavuştuktan sonra Fransız Uluslar Topluluğuna girmeyi kabul etmeyerek tarafsız bir politika izlemeyi kararlaştırmıştır. Tarafsızlık politikasının sonucu olarak, hem batı blokundan hem de sosyalist bloktan yardım almıştır. Ülkenin ekonomik yapısı gelişme göstermiş, verimli toprakları ile yeraltı kaynaklarının, bu dağlık Afrika ülkesinin yoksul halkını, giderek daha rahat bir düzeye ulaştırabileceği anlaşılmıştır. Gine Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler örgütü ve Afrika Birliği üyesidir.

11

February
2014

Ufacık bir ülke Gine Bissau

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Batı Afrika kıyısında, kuzeyde Senegal ile, güney ve doğuda Gine arasına sıkışmış ufak bir ülkedir, on bir geçmişe kadar Portekiz Ginesi adlandırılan bu çoğu yeri batak ve ormanlık olan alçak, tropikal ülke Portekiz’e başkaldırarak 1973 yılın bağımsızlığım ilan etmiş, Portekiz 1974’de GineBissau’nun bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Gine Bissau Birleşmiş Milletler örgütü Afrika Birliği ve Arap Birliği üyesidir.

11

February
2014

Gambia ufak bir Afrika Cumhuriyeti

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Gambia İngiliz Uluslar Topluluğu için de yer alan ufak bir batı Afrika cumhuriyetidir. Ülke, Gambia nehrinin iki ya nında Atlas okyanusundan içeri doğru uzanan dar bir toprak şeridi meydana getirir. Eni ancak 2448 kilometre, uzunluğu ise 464 kilometre kadar olan Gambia, Afrika’nın en küçük bağımsız ülkesidir. Çok daha büyük bir ülke olan ve Fransızca konuşulan Senegal, Gambia’yı üç tarafından çevirir. Gam bia 1963 yılında İngiliz sömürgeliğin den kurtulup bağımsızlığına kavuşmuş tur. 1970 yılından bu yana da cumhuriyetle idare edilmektedir. Gambia Bir leşmiş Milletler örgütü ve Afrika Birliği üyesidir.

11

February
2014

Afrika’nın Batı Yakası Senegal

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Senegal Afrika’nın en batısında yer alır. Bu alçak, kuru ve az nüfuslu ülke, 1958 yılında Fransız Uluslar Topluluğu içinde kendi kendisini yöneten bir cumhuriyet olmuş, bugünkü Mali ile kurduğu federasyonun başarısızlığı üzerine iki yıl sonra tam bağımsızlığını kazan mıştır. Yetkilerin cumhurbaşkanında toplandığı bir cumhuriyet olan Senegal’ de tek parti sistemi vardır. Ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan ve otoriter yönetimi uzun yıllar sürdürmüş olan Leopold Sedar Senghor’un ekonomiyi geliştirmek için çeşitli önerileri desteklemiş olmasına karşın halen ülke büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Senegal ekonomisi başta Fransa olmak üzere, büyük oranda dışa bağımlıdır.

11

February
2014

Moritanya Kavşak Ülke

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Yüzölçümü : 1 030 706 kilometrekare Nüfus : 1 200 000 Nüfus artış hızı : % 2,2

Başkent: Nouakchott (nüfusu 55 000)

Dil: Arapça. Ayrıca Fransızca ve yerel diller konuşulur.

Moritanya, Arap ve Berberî batı Afrika ile zenci batı Afrikayı birbirine bağlayan bir Islâm cumhuriyetidir. Ülkenin nüfusu geniş bir alana seyrek bir şekilde dağılmıştır. Moritanya 1960 yılında tam bağımsızlığını ilân etmiş olmakla birlikte Fransa ile sıkı ekonomik ilişkisini sürdürmüştür. Moritanya, Birleşmiş. Milletler örgütü, Arap Birliği ve Afrika Birliği üyesidir. Yer şekilleri: Moritanya’nın çoğu kesimi, kenarlan batıya dönük yamaçlarla çevrili, tekdüze platolarla kaplıdır. Batıdaki Adrar bölgesinin ancak ufak bir kısmında toprak 488 metreyi aşan bir yüksekliğe erişir. Ülke yüzeyinin en az % 40’ı değişken kumluklarla kaplıdır. İklim ve bitki örtüsü: Moritanya sıcak ve kurak bir ülkedir. Ülkenin üçte iki sini meydana getiren kuzey bölgesinde yıllık yağış miktan 102 milimetreden azdır. Yıllık yağış ortalamasının 635 milimetre olduğu güneyde bile, yağış ekim yapılabilmesine ancak yeterli ola bilmektedir. Güneyde bazı çayırlık böl geler vardır. Senegal ırmağı boyunda da verimli sulak ovalar görülür. Fakat bazı bölgeler tamamen çoraktır.

Halk: Nüfusun aşağı yukarı % 75’i Mağribî (ArapBerberî) soyundandır. Halkın tümü göçebe çobandır. Zenci halk güneyde yerleşmiş olup daha çok tarımla uğraşır. Nüfusun ancak % 10’u kentlerde yaşar. Halkın hemen hepsi Müslümandır. Nüfusun % 90’ından fazlası okuma yazma bilmez.

Tarım, balıkçılık ve madencilik: Hayvancılık ve tarım ülke ekonomisinin başlıca dayanağıdır. En önemli tarım ürünü akdarıdır. Aynca hurma, mısır, pirinç ve fasulye de yetiştirilir. Güneybatıda sığır, daha kuzeyde de deve, keçi ve koyun beslenir.

Açık denizde balık çok boldur. Nouad hibou’da balık ürünleri fabrikaları ve buzhaneler kurulmuştur. Nouadhibou aynı zamanda Zouerate demir ocaklarının limanıdır. Zouerate’deki geniş demir yatakları işletilmektedir. Akjoujt yakınındaki geniş bakır ocakları da demir yataklarında olduğu gibi, yabancı şirketler tarafından işletilir. Ülkede itriyum gibi az bulunabilir madenler vardır. Titan ve alçıtaşı üretimi de ihraç edilebilecek miktardadır.

Ulaştırma ve ticaret: Nouadhibou ile Akjoujt arasında, demir taşımak için kullanılan trenyolu dışında, Moritanya’ nın iç ulaşımı yetersiz bir karayolu düzeni ve havayolu ile sağlanır. Nouadhi bou’da uluslararası bir havaalanı vardır. Bu kent aynı zamanda büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği bir limandır.

Uluslararası ticaret: En önemli ihraç maddesi demirdir. Hayvan, balık, arap sakızı, hurma ve tuz diğer ihraç maddeleridir. Petrol ürünleri, taşıt, makine ve elektrik malzemesi başlıca ithal mallarıdır.

11

February
2014

Mali Afrika’nın en eski medeniyeti

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Evvelce Fransa’nın Sudan Kolonisi olan Mali Cumhuriyetinin yüzölçümü Fransa’nın yüzölçümünün iki katını aşar. 1958 yılında kısa bir süre için oto­nom devlet olduktan sonra Senegal ile birleşerek Mali Federasyonunu kur­muştur. 1960 yılında Sudan Mali’den koparak bağımsız bir cumhuriyet olun­ca, Mali de bağımsız bir devlet olmuş­tur. 1968 yılında askerî bir cunta yöne­ time el koymuş ve 1974 yılında kab edilen anayasa, cuntanın daha beş ; süreyle iktidarda kalmasını öngörmüştür. Mali, Birleşmiş Milletler örgü ile Afrika Birliği üyesidir.

Yer şekilleri: Mali, denizden uzak çok geniş, uçsuz bucaksız düzlükleri oh bir ülkedir. Ancak güneybatı dağlıktı Kuzeydoğuda ise Adrar des Iforas da yükselir. Ülkenin çoğu kısmı çöl ve ya nçöl halindedir. Bununla beraber Nijer ırmağı güney bölgesinde büyük bir yay çizerek, ülkenin orta kesiminde, denizden uzak, Nijer deltası adı verilen bataklıktı bir alan meydana getirir. Ülkenin güneybatısını yukarı Senegal ırmağı sular ve Mali’nin Moritanya ve Senegal ile bağlantısını sağlar.

İklim, bitki örtüsü ve yabanıl hayvanlar: Mali sıcak ve kurak bir ülkedir. Sıcaklık ortalaması mevsimlere göre 29 derece ile 41 derece arasında değişir. Yıllık yağış miktarı en kuzeyde ancak 51 milimetre iken, güneydeki dağlarda yer alan Sikasso’da 1 397 milimetreye yükselir. Kurak mevsimde (kasımni san) harmattan adlı kuru ve tozlu bir rüzgâr eser. Ülkenin güney bölgesinde yüksek otlar ve ağaçlar yetişir. Bu savanaların kuzeyinde ise çalı, diken ve akasya bulunur. Ülkedeki büyük memeli hayvanlar arasında antilop, suaygırı ve aslan sayılabilir.

Halk: Uzun yıllar boyunca batı Afrika kültürlerinin kesiştiği noktada yer alması, Mali’nin çok karışık etnik gruplan içeren bir nüfusa sahip olmasına neden olmuştur. Halkın, örneğin Bam bara, Marka, Songhai ve Dogonlar gibi bir kısmı yerleşik bir düzen içinde yaşar. Fulani ve Tuareg gibi topluluklar ise göçebedir. Nüfusun çoğunluğu Müs lümandır. Yine de birçok putperest ve 20000 civarında Hıristiyan vardır. Nüfusun ancak yüzde beş kadar az bir oranı okuma yazma bilir.

Önemli kentlerin çoğu Nijer ırmağı boyunda,. bin yıllık bir geçmişi olan ticaret kenti Timbuktu’dan başkent Bamako’ya kadar olan alanda yer alır. Mevsimlik göçlerle birçok işçi Senegal, Gambia, Gine, Fildişi Sahili ve Gana’ ya gider.

Ekonomi: Kurak bir ülke oluşu nedeniyle Mali’de hayvancılık önem kazanmıştır. Sığır, koyun ve keçi beslenir. Senegal, Fildişi Sahili, Gana, Liberya ve Nijerya’ya sığır ihraç edilir. Güneyde Nijer ırmağından elde edilen suyla pamuk, pirinç, akdarı, süpürgeotu ve mısır gibi ürünler yetiştirilir.

Demir, boksit, altın ve tuz gibi yeraltı kaynaklan henüz geliştirilmemiştir.

Ulaştırma: Mali’nin ulaşım olanaklan çok azdır. Bamako’nun Dakar’la 1 296 kilometre uzunlukta bir demiryolu bağlantısı vardır. Gine ve Çin’in yardımları ile Mali, Gine’nin başkenti Co nakry’e uzanacak bir demiryolu yapımına girmiştir. Her mevsimde kullanılabilecek dayanıklılıkta yollann yapımı ve Nijer ırmağında ulaşım olanaklan nın geliştirilmesi Mali’nin ulaştırma konusundaki başlıca sorunlarıdır.

Uluslararası ticaret: Ülkenin başlıca ihraç maddeleri hayvan, kurutulmuş balık, yerfıstığı ve pamuktur. Besin ve tekstil maddeleri, demir ve çelik ürünleri, makine ve taşıt ise ithal ettiği başlıca mallardır. Mali, Fransa ve Fransız bölgesi ülkeleri ile doğu Avrupa ülkeleri ve Çin ile ticaret yapar.

11

February
2014

Yukarı Volta Eski Bir Fransız Kolonisi

Yazar: admin  |  Kategori: Seyahat edilebilecek ülkeler  |  Yorum: Yok   |  

Toprakları, Volta ırmağının ana uzan­tısının yukarı kısımlarını içine aldığı için bu bölge Yukarı Volta adını almış­tır. Uzun yıllar bir Fransız kolonisi olan bölge 1960 yılında tam bağımsız bir cumhuriyet olmuştur. Yoksul ve azge­lişmiş olan Yukarı Volta denizden uzak olup Batı Almanya’dan daha büyük bir alanı kaplar. Yukarı Volta, Fransa, Dünya bankası ve Avrupa Ekonomik Topluluğundan yardım görmektedir. 1966 yılında bir askerî darbe olmuş fa­kat 1970 yılında yeni bir anayasanın kabulü ile sivil yönetime dönülmüştür. Ufak bir bölge oluşuna ve ekonomik du­rumunun yetersizliğine karşın, Yukarı Volta, Afrika siyasal olaylarında çok et­kilidir. Ülkenin Fildişi Sahili ile çok ya­kın ilişkileri vardır. Bu ilişkiler Yukarı Volta’nın ekonomik gelişmesi için ger­çekçi bir yol oluşturmaktadır. Yukarı Volta, Birleşmiş Milletler ve Afrika Bir­liği üyesidir.


  • Son yorumlar